Jak vytvořím virtuální server?
 • User avatar
  administrator
  Site Admin
  Posts: 28
  Joined: 05 Feb 2018, 09:26

  Jak vytvořím virtuální server?

  by administrator » 20 Feb 2018, 11:57

  Postup instalace

  1. Nejprve je nutné mít nainstalovanou naši virtualizaci na vašem fyzickém serveru (viz postup instalace NODu).
  2. V uživatelském rozhraní pod svým účtem, klikněte v pravo nahoře na "Přidat" a zvolte "Virtuální server".
  3. Zvolte instalační obraz (list) nebo použijte vlastní, zvolte fyzický server, upravte parametry pro nové VPS (počet vCPU, RAM, velikost disku). Konfiguraci VPS je možné po založení změnit.
  4. Nyní bude následovat stažení instalačního obrazu na fyzický server a založení VPS. Instalační obraz se pro pozdější opětovnou instalaci ukládá na fyzický server.
  5. Po založení VPS je k tomuto VPS připojeno stažené instalační medium (zpravidla ISO z nabídky OS, vlastních ISO obrazů a dále některé aplikace) nebo provedena instalace (zpravidla aplikace postavené na podkladu WebApps serveru - zde je nutné pouze dokončení instalací CMS).
  6. Ke vzdálené obrazovce se připojíte přes VNC aplikace třetích stran (přihlašovací údaje je možné editovat v detailu VPS). Na OSx je možné přes "Konzoli" (odkaz naleznete v detailu VPS) vyvolat okno apple screen sharingu.

  Selhání při vytváření VPS nebo selhání instalace

  1. V případě instalace z vlastních ISO obrazů může dojít k selhání např. z důvodu chybně uvedené url cesty k ISO obrazu. V takovém případě překontrolujte url cestu a zkuste založení VPS s opravenou cestou k ISO souboru zopakovat. Také je třeba zmínit, že vámi zvolené bootovací medium nemusí být kompatibilní s naším virtualizačním podkladem. Při bootování z media se tak např. můžete setkat s příliš krátkou dobou pro uživatelské potvrzení volby načtení instalátoru nebo jiné provozní problémy po instalaci.
  2. "No bootable device" = odpojené instalační medium. Nejčastější příčinou je delší doba nečinnosti uživatele, kdy pro zřízení VPS neprovede instalaci z připojeného media nebo server předčasně restartuje. Ať už je nicméně příčína jakákoliv, řešením je vždy spuštění přeinstalace serveru v detailu VPS, které medium po chvilce znovu připojí. Tlačítka pro přeinstalaci nebo reset VPS používejte proto uvážlivě. Opakované klikání v krátkém sledu proces nevyřeší, ale naopak přeruší a nepovede ke kýženému výsledku.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest